Les avis par Albator9008

Baobab
7,20  Bon
sur Baobab

Albator9008
Guildes
7,50  Bon
sur Guildes

Albator9008
Brutus
6,60  Intéressant
sur Brutus

Albator9008
Nutz
6,70  Intéressant
sur Nutz

Albator9008
Kung Fu Gang
8,00  Bon
sur Kung Fu Gang

Albator9008
ARGH
7,20  Vraiment bon
sur ARGH

Albator9008
Magic Maze
7,20  Bon
sur Magic Maze

Albator9008
Mauw
7,10  Vraiment bon
sur Mauw

Albator9008
SOL
5,30  Ni bon, ni mauvais
sur SOL
Albator9008
Step by Step
4,70  Ni bon, ni mauvais
sur Step by Step
Albator9008
Color'Yam
3,60  Décevant
sur Color'Yam
Albator9008